Beşiktaş JK Makedonya Derneği Kuruluşu

22 kasım 2017 tarihinde gerçekleşen ilk toplantısında alınan kararlar üzerine B.J.K. Makedonya derneği gayriresmi olarak faaliyetlerine başlamıştır.